• Biểu thống kê 30/6/2018
  | nguyễn văn hùng | 242 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài download demo 01
  | Admin | 250 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung tóm tắt mô tả về tập tin download
 • Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi giáo viên
  | 216 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài dự thi kiến thức liên môn số 7
  | 229 lượt tải | 1 file đính kèm
 • bài dự thi kiến thức liên môn số 5
  | 215 lượt tải | 1 file đính kèm
 • bài dự thi kiến thức liên môn số 2
  | 229 lượt tải | 1 file đính kèm
 • bài dự thi kiến thức liên môn số 3
  | 220 lượt tải | 1 file đính kèm
 • bài dự thi kiến thức liên môn số 4
  | 201 lượt tải | 1 file đính kèm
 • bài dự thi kiến thức liên môn số 1
  | 226 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu lịch sử lớp 5
  | 232 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Giáo án khối Mầm Non
  | 241 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án môn Toán khối THCS
  | 237 lượt tải | 8 file đính kèm
Tuesday, 13/04/2021 - 02:08|
Cổng thông tin điện tử Phòng giáo dục Thành phố Cao Bằng