Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
05/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thứ tư, 26/02/2020 - 09:55|
Cổng thông tin điện tử Phòng giáo dục Thành phố Cao Bằng